آغاز ثبت نام کمپ نوروزی 1402

از 5 تا 10 فروردین

1- IELTS ویژه زبان آموزان

Day 1. Writing T2

Day 2. Writing TI

Day 3. Listening

Day 4. Reading

Day 5. Speaking

2- IELTS ویژه اساتید

Day 1. How to teach for exam

Day 2. Skills Intro. & Integrate

Day 3. Planning exclusively

Day 4. Material & Supplement

Day 5. Assessing & Scoring

3- TTC General ویژه اساتید

Day 1. How to teach skills

Day 2. How to teach subskills

Day 3. Psychology of teaching

Day 4. Assessment & planing

Day 5 . Material & Suplement

1- آمادگی آزمون IELTS 

  • نکات تست زنی
  • ارائه پکیج اختصاصی

2- روش تدریس IELTS

  • آموزش ویژه آزمون
  • ارزیابی و نمره دهی

3- TTC – GENERAL

  • آموزش مهارت ها
  • روانشناسی آموزش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.