MSRT

MSRT  مخفف Ministry of Science, Research and Technology است.

MSRT  یک آزمون زبان انگلیسی است که توسط “سازمان امور دانشجویان” وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگذار می‌شود.

اکثریت متقاضیان آزمون MSRT را داوطلبان دکتری در بر می‌گیرند زیرا برای قبولی در آزمون دکتری داشتن یک نمره زبان الزامی است و این آزمون نیز یکی از آزمون های بین المللی مورد قبول سازمان سنجش است.

آزمون MSRT شامل ۱۰۰ سوال است: ۳۰ سوال مهارت ریدینگ ، ۳۰ سوال مهارت گرامر و ۴۰ سوال درک مطلب است. آزمون نمره منفی ندارد و اگر به یک سوال بیش از یک پاسخ داده شود برای آن سوال نمره داده نمی‌شود.

منابع آزمون MSRT

تمامی رفرنس‌های آزمون، رفرنس‌های آزمون تافل است. شما می‌توانید هر منابعی که برای امادگی آزمون تافل معرفی شده است را مطالعه نمائید. همچنین لیست ذیل منابع پیشنهادی این آزمون است که متقاضیان می‌توانند برای آماده‌سازی از آنها بهره جویند.

  • TOEFL Preparation KIT
  • Barron’s Essential Words for TOEFL
  • Understanding and Using English Grammar – By: Betty Azar
  • Vocabulary for high school students
  • ۵۰۴ Essential Words For TOEFL
  • (Longman Preparation for the TOEFL (the paper-based