برگزاری آزمون Mock IELTS در آخرین پنجشنبه ماه

آزمون آزمایشی ماک در آخرین پنجشنبه آبان ماه برگزار میگردد

همراه با جلسه توجیحی قبل از آزمون و تحلیل اختصاصی آزمون شما توسط استاد خاکی

جهت ثبت نام با ما تماس بگیرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.