درباره ما

گروه آموزشی خاکی با سابقه موفق در آموزش زبان آموزان و اساتید، برگزاری کارگاه های ضمن خدمت، مشاوره و اصلاح سیستم آموزشی، برگزاری آزمونهای بین المللی و همچنین آموزش کارکنان موسسات و به ویژه مدارس در حال فعالیت می باشد.

 مشاهده مجوز رسمی