مدارس

علی رغم فضای آموزشی و ساعات مکفی در مدارس نسبت به آموزشگاه های زبان ، عدم تخصص گرایی در شاخه زبان انگلیسی ، برتری رقابتی آموزشگاه های زبان نسبت به مدارس را در پی دارد. بدیهی است با برنامه ریزی هدفمند، امکان برگزاری سیستم آموزشگاهی زبان انگلیسی در مدارس میسر می باشد. متخصصین گروه آموزشی ما آماده بررسی و بروز رسانی سیستم آموزش در مدارس، مطابق با استاندارد های بین المللی و منطبق بر CEFR و CLB می باشد.

مدیران و مسئولین آموزش

عدم تخصص و به روز نبودن دانش زبانی مدیران و مسوولین آموزش موفق در رشته های دیگر مانع از اجرای صحیح برنامه های آموزشی زبان دوم می گردد. در این راستا، خدماتی از جمله مشاوره و آموزش تخصصی به مدیران و مسئولین آموزش موسسات و مدارس، برگزاری دوره های CLIL و … توسط موسسه ارایه می گردد.

اساتید زبان

با توجه به تغییرات سریع در روش های آموزش زبان انگلیسی لزوم آموزش تخصصی و به روز رسانی دانش اساتید منطبق با استانداردهای بین المللی بیش از پیش احساس می گردد. برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید و منطبق با اهداف مجموعه و کنترل کیفی نحوه تدریس اساتید طی سال تحصیلی از جمله فعالیت های موسسه جهت تحقق این مهم می باشد.

خدمات زبان مدارس
خدمات زبان مدارس

زبان آموزان

با توجه به تنوع مدل های یادگیری و تغییرات در نیازهای زبان آموزان و با توجه به تفکیک گروه سنی ، نیاز به برنامه آموزشی صحیح و هدفمند و منطبق با دانش روز دنیا احساس می شود. یکی از دلایل تغییر مرکز آموزشی دانش آموز، عدم حصول نتیجه مطلوب می باشد. از فعالیت های ما جهت پیشبرد این مهم می توان به کنترل کیفی آموزش زبان آموزان ، برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز های آنان و ارایه کارنامه معتبر در مقاطع مختلف بر اساس سطوح استاندارد بین المللی اشاره کرد.

 

دانش آموزان و دانشجویان

برنامه و مشغله تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان علاوه بر نیاز آموزش تخصصی منطبق با رشته تحصیلی فرصت مناسبی را جهت آموزش زبان عمومی در ساعات مطلوب را فراهم ساخته است. توجه به تفاوت های بین دانش آموزی و زبان آموزی یکی از رموز موفقیت در امر آموزش زبان دوم می باشد.

خدمات زبان مدارس

خدمات ویژه

افراد و گروه های خاص با نیاز های ویژه نیازمند آموزشی متفاوت با در نظر گرفتن اهدافشان می باشند. از این رو واحد آموزش زبان انگلیسی موسسه برگزار کننده همایش های عمومی و تخصصی و کارگاه های کوتاه مدت و میان مدت در جهت تامین این نیاز ها می باشد.

 

گالری ویدئو

گالری تصاویر