بانک اساتید

این مجموعه با هدف ارتباط دهی اساتید با یکدیگر جهت تبادل اطلاعات و دانش همچنین برقراری راه ارتباطی بین زبان آموزان با اساتید با تجربه و مجرب می باشد.

نکته: اولین قدم جهت ورود به این بانک تکمیل فرم اطلاعات فردی بوده تا پس از بررسی و جلسه تکمیلی صفحه اختصاصی شما تشکیل گردد.

بدیهی است اطلاعات اساتید پس از بررسی تیم کارشناسی، با توجه به تخصص و توان تدریس که به تایید هیات علمی می رسد ذکر میگردد.

همچنین اساتید می توانند با ارتقاء سطح دانش و تجربه خود در مقاطع زمانی رزومه خود را در این بانک تغییر دهند.