ثبت نام اساتید

روال انجام کار

1- در ابتدا، اساتید محترم فرم اطلاعات را تکمیل نموده و همراه رزومه خود ثبت میکنند.
2- جهت ثبت خلاصه رزومه در بانک اطلاعات اساتید (با توجه به نتیجه بررسی رزومه) یک یا چند مرحله از موارد زیر انجام میشود:

مصاحبه تلفنی یا حضوری

ارایه نمونه تدریس حضوری

ارسال فیلم نمونه تدریس

شرکت در کارگاه آموزش اساتید

شرکت در آزمون کتبی

شرکت در دوره آموزش اساتید

ضوابط و قوانین

  1. ثبت اطلاعات بر اساس اعتماد و با پیشفرض صداقت متقاضیان صورت میگیرد.
  2. سطح و توان تدریس اساتید با توجه به امکانات موجود و تا حدی بررسی و تعیین میگردد.
  3. اساتید میتوانند درخواست کتبی تجدید نظر در خصوص سطح خود را داشته باشند.
  4. با شرکت در دوره های آموزشی و ارایه مدارک جدید امکان ارتقاء سطح وجود دارد.
  5. آکادمی خاکی فقط نقش تایید توانمندی و معرفی را داشته و هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی پیش رو در خصوص همکاری اساتید با مجموعه های آموزشی ندارد.

فرم ثبت نام اساتید